zdravá škola ESF


PROJEKTY ŠKOLY

Inovace VOV_zdravotnická oblast | Zkvalitnění vzdělávání na SOŠ a VOŠ | Společenství praxe | Krtek | ESF MIVP DDH | ESF MISK | UNIV 2 kraje | ESF MU | Zdravá škola | PharmAround | EU peníze školám | Zdravě a bezpečně v JMK | Výzva č. 56 OP VK | Erasmus +

ZDRAVÁ ŠKOLA - Základní formulace projektu

Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA tvoří společně s curiculem základní myšlenkový rámec školy a jeho úkolem je směřovat školu jako vzdělávací a výchovný subjekt k dosažení strategických cílů jako jsou - udržet se a být v popředí na trhu středních a vyšších škol, vzdělávat a vychovávat moderními metodami s moderními pomůckami v motivujícím prostředí, s partnerskou komunikací a v duchu týmové spolupráce.
Projekt vznikl za finanční podpory Jihomoravského kraje.projekt_EU


Důležité odkazy:
Státní zdravotní ústav
Evropský program SCHOOLS FOR HEALTH
Plán na rok 2017/18
Pilířekonkrétní opatřeníkdo odpovídátermín
1b)cílená propagace akcí školy ze strany vyučujících ve spolupráci se studenty s využitím kladného ohlasu předešlých ročníkůvedoucí školní akcepermanentně
1b)seznamovací kurz prvního ročníku - podpora otevřené komunikace a důvěry ve třídětřídní učitelzáří
2a) d) 3b)Dny pro zdraví - programově organizované dny s tématy zdravého životního stylu, podporující aplikaci znalostí odborných i všeobecných do praktického využití, zúročení dovedností osobnostně sociálních vzhledem k projektově zadaným úkolům, kontakt s rodiči či veřejností; nastavení akce jako důležité součásti vzdělávacího programu s projevem hodnocení do promítnutých předmětůtým programu Zdravá školakvěten/červen
2a)dotazník monitorující efektivitu komunikace rodičů s učiteli skrze IS Edookittým ZdrŠ a třídní učitelékvěten až červen
2e)používání zpětné vazby pro sebehodnocení žáků jako impulzu pro aktivní přístup ke studiuvšichni učitelépermanentně

© www.szsmerh.cz, SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace 613 00

správce www | [E]